Banka Kredisi Leasing Uzun Dönem Araç Kiralama Karşılaştırması | Tur Assist

Banka Kredisi ile Araç Satın Almak mı? Leasing mi? Uzun Dönem Araç Kiralama mı?

Şirketinize araç alacaksanız karşınıza 4 seçenek çıkar. Bunlardan birincisi peşin para ile araç satın almak, ikincisi banka kredisi ile araç almak, üçüncüsü leasing yani finansal kiralama yöntemi ile araç edinmek, dördüncüsü ise uzun dönem araç kiralamaktır. Karşınıza çıkan her bir seçeneği beraber değerlendirelim ve her bir opsiyonun avantaj ve dezavantajlarını detaylıca inceleyelim.

uzun dönem araç kiralama

Banka kredisi ile araç satın almak

 • Banka kredisi ile araç satın aldığınızda araç tutarlarının belirli bir kısmını peşin ödemek zorunda kalırsınız. Bu yöntemde faaliyet gösterdiğiniz sektöre yatırım olarak kullanacağınız kaynağı yatırım yapmak yerine birikmiş tutarınızı araç satın almak için banka peşinatına ayırırsınız.
 • Aracın kendisi amortisman dahilinde kabul edilirken yalnızca bankaya ödenecek olan faiz, finansman masrafları ismi altında bütünüyle masrafa katılabilir.
 • Bankaya çetiğiniz kredi dışında ayrıca masraf ödersiniz.
 • Banka ek teminat talep ederse, ipotek, kefil gibi güvencelere için zaman kaybedersiniz.
 • Taşıt alımından ödenen KDV, indirim olarak şirkete geri dönmez. Sadece masraf veya maliyet öğesi olabilir.
 • Banka kredisi firma bilançosunu negatif etkiler. Faaliyet kapsamında ihtiyaç duyulacak kredilerin temin edilmesinde negatif bir rol oynar.
 • Kullanım sonrasında araçları sattığınızda, kesilecek olan fatura üstünden yani esasında gerçekleşmeyen, fiktif bir kazançtan vergi ödersiniz.
 • Kullanım ve edinim esnasında araç ile ilgili bütün vergileri ödemekle mükellef olursunuz.
 • Araçların tüm tamir ve bakım masraflarına şirket olarak katlanırsınız.
 • Araçlara ait tüm sigorta bedellerini ödersiniz.
 • Ayrıca tüm bu operasyonel işleri takip edecek bir eleman veya kadro maliyetine katlanırsınız.

Finansal kiralama yöntemi ile araç almak

Araçların mülkiyeti leasing şirketinde kalacak şekilde kullanım hakkının belirlenen kiralar karşılığında kiracıya verilmesi bir diğer araç edinim yöntemlerinden biridir.

 • Finansal kiralama şirketleri, aracın finansmanından sonra araç ücretine ek olarak şirketten faiz kazancı ve KDV tutarı alırlar. Şirketler araç finansmanı için faiz masrafına katlanır.
 • Kiralama bedelleri masraf olarak yazılamaz. Bu bakımdan banka kredisi ile araç finansman ve finansal kiralama ile araç finansman arasında bir fark kalmamıştır.
 • Finansal kiralama sözleşmeleri her çeşit vergi, resim ve harçtan muaftır.
 • Taşıtın amortismanı kiraya veren firma değil, kiralayan tarafından yapılabilir.
 • Kullanım ve edinim esnasında araç ile ilgili bütün vergileri ödemekle mükellef kalırsınız.
 • Tüm tamir ve bakım masraflarına şirket olarak katlanırsınız.
 • Tüm sigorta bedellerini ödersiniz.
 • Ayrıca tüm bu operasyonel işleri takip edecek bir eleman veya kadro maliyetine katlanırsınız.

Uzun dönem araç kiralama

 • Kiralama işlemine yönelik bir hizmet faturası kesilir ve her ay fatura tutarının hepsi masrafa yazılabilir.
 • Eldeki taşıtlar satılarak şirketin sermayesine katkı sağlanabilir.
 • Kira ödemeleri firmanın bilançosu içinde bulunmadığından firma kredibilitesi etkilenmez.
 • Araçlarla ilgili sürpriz maliyetler kiralayan firmayı ilgilendirir.
 • Hiçbir vergi ve sigorta bedeli ödenmez.
 • Bütün bakım ve tamirat işlemleri kiralama şirketi tarafından karşılanır.
 • Vergi ve sigorta takibi, araç bakım ve onarım işlemleri gibi operasyonel işler kiralama şirketi tarafından takip edildiğinden firmalarda operasyonel maliyetler düşer.

Araç kiralama kategorimize geri dönebilir ya da “Filo Araç Kiralama” hakkında bilgi alabilirsiniz.